poem

SECRET FILE: Sa Langit Ang Muling Tagpuan

Feb 04, 2018 at 5:12 PM
Posted by : Marie Li
Filed Under : poem

Hindi ko man alam kung mang yayari pa--
Mang yayari pa, ang pangarap na nilikha.
Nilikha, kasabay ng sakit na hindi mawala--
Hindi mawala, sa isipan ang sinabi nya.
Sinabi nya, na ang araw ay nalalapit na--