Chito Merienda


Dec 09, 2014 at 11:42 AM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : Just For Fun

Puno ang langit ng biskwit, o kay lamig pa ng softdrinks.


Dec 09, 2014 at 11:42 AM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : Just For Fun