MTRCB Website Hacked By Pinoy Hackers


May 07, 2016 at 1:56 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : News & Events

MANILA, Philippines - Days before the Philippine Election, a group who called themselves "Pinoy Hackers" hacked several government websites including the MTRCB.

Recently, two hackers who defaced and breached the Comelec's website as well as their database were arrested. Following that, it seems that these hackers are still not afraid to express themselves in the form of hacking government websites. In this way, they are able to broaden the reach of their message not just to the Filipino people but globally as these websites are accessible online by anybody at any time.

In their message, they are pointing to the people behind the controversial advertisement that was released by local television networks wherein children where seen using cursed words imitating how Mayor Rodrigo Duterte says his speech.

Where are the people monitoring the advertisements being released by these candidates?

Greetings Philippines! We are Pinoy Hackers.

Naglabas ng isang paid ad ang isang politiko at ito ay ipinakalat ng isang news giant.

Anong nangyari sa taga monitor, taga-salang at taga-bantay ng mga ipinopost sa TV at sa print media?

Ginawa itong MTRCB para magsilbing taga-implementa ng "FAIR AND UNBIASED'
reporting ng mga TV,print and movie industry pero nagsawalang-kibo (literal,
they turned a BLIND EYE) to that malicious political mud-slinging Ad.

Anu pang silbi mo MTRCB? Isa ka din ba sa mga simpleng nagpapalamon sa pera ng bayan?

Huwag nating kalilimutan ang mga ganitong pangyayari dahil sa darating na ika-siyam ng Mayo
ay hihirang tayo ng bagong Pangulo ng Gobyerno ng Pilipinas at isa ito sa mga dapat nating ihain na solusyonan niya ay
Ang maglagay at mag impose ng stricter censor laws
para sa lahat ng TV, News at Print media.

-Concerned Filipino Citizens

We are watching!


May 07, 2016 at 1:56 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : News & Events