WATCH: Foreigner Challenged These Guys To Translate English Words To Filipino


Aug 16, 2016 at 12:42 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : Just For Fun

How good are you in translating English word to Filipino? Check out this foreignoy who challenged us Filipinos to translate English words to Filipino counterpart. We really didn't expect that such foreigner could speak in Filipino fluently!

From what's the Filipino counterpart of the word "grill", "click", "condiments" and even "tweet". But what's really funny is when these guys challenged the foreigner to translate nakakapagpabagabag

Mabuhay ang wikang Filipino! Panoorin ang aming munting handog para sa Buwan ng Wika! #MangInasalBuwanNgWika #AnoSaFilipino! Ang mga saling ito ay ikinonsulta sa Komisyon ng Wikang Filipino at isinaliksik sa Tagalog-English Dictionary ni Leo English. (English, L. J. (1977). Tagalog-English dictionary. Manila: National Bookstore)

Posted by Mang Inasal Philippines on Sunday, August 14, 2016 

Aug 16, 2016 at 12:42 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : Just For Fun