jealousy

WATCH: Reese Lansangan's Latest Music Video 'Jealousy'

Jul 08, 2019 at 12:58 PM
Posted by : Marie Li
Filed Under : jealousy

Check out Reese Lansangan's newest music video "Jealousy is a Familiar Friend" on YouTube.

WATCH: Paano Pagselosin Ang Girlfriend Mo

May 24, 2016 at 2:00 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : jealousy

Ang babae nga naman, minsan hindi mo maintindihan kung ano nasa isip nila. Sabi nga nila, ang babae ay napaka-komplikado. Paikot-ikot. Hindi mapakali. Totoo nga ba ang mga ito?