mabini

When Pinoys Put Humor In History, This Happens

Dec 12, 2016 at 9:37 PM
Posted by : Pinoy Secret Writer
Filed Under : mabini

When Pinoys put together history and memes, this happens. Ang tataba ng utak ng mga 'to bes!